1882—Anul apariţiei Revistei „Candela" a Mitropoliei Bucovinei

Istoria Jurnalului bisericesc-literar „Candela” începe cu anul 1882, an în care, pe scaunul mitropolitan de la Cernăuți păstorea vrednicul de pomenire Silvestru Morariu Andrievici, Arhiepiscop al Cernăuților și Mitropolit al Bucovinei și Dalmației (1880-1895). Candela era buletinul, Jurnalul bisericesc-literar oficial al Mitropoliei Bucovinei. Ajungea în fiecare sat, oraș, în bibliotecile parohiale, orășenești și la instituții. La data de 8 (20) Aprilie 1882, Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici emite Circulara și Regulamentul pentru Jurnalul bisericesc-literar din Cernăuți și trimite cele două documente, în 17 (29) Aprilie 1882, cu nr. de intrare 30, spre publicare în Foaia Ordinăciunilor a Consistoriului arhiepiscopal în afacerile Arhidiecezei ortodoxe orientale a Bucovinei, nr. 4, anul 1882. Ca buletin oficial de misiune și cultură  al Bisericii Ortodoxe din Bucovina, Revista „Candela” avea să dăruiască prestigiu eparhiei, identitate Bisericii și românilor bucovineni.