Valorificarea melosului psaltic în creația liturgică a compozitorului Paul Constantinescu

Valorificarea melosului psaltic în creația liturgică a compozitorului Paul Constantinescu

1 Septembrie 2012

Paul Constantinescu este compozitorul care a reuşit să creeze cele mai valoroase compoziţii ale muzicii româneşti de inspiraţie psaltică. Prin contactul direct cu valoroşi specialişti din domeniul muzicii psaltice, compozitorul şi-a desăvârşit cunoştinţele despre bogăţia de moduri şi ritmuri ale acestui străvechi tezaur şi le-a dezvoltat cu profesorul Egon Wellesz la Viena. De la marele bizantinolog preotul Ioan D. Petrescu a cunoscut vechile melodii bisericeşti, autentic bizantine, pe care le-a fructificat în lucrările sale instrumentale şi vocal-instrumentale, iar renumitul muzicolog George Breazul l-a îndrumat în arta folclorului românesc. Astfel, compozitorul a asimilat trăsăturile specifice ale fiecărei muzici, le-a utilizat şi fructificat ca nimeni altul în lucrările sale, în special în binecunoscuta relaţie subton-ton, prezentă în ambele structuri melodice, dar şi instabilitatea modală specifică melosului bizantin.