Susanna Elm, Fecioarele lui Dumnezeu. Întemeierea ascetismului în Antichitatea târzie