Robert F. TAFT, Lingurițele bizantine de împărtășire: o analiză a dovezilor existente