Reprezentări și structuri iconice ale tainei lui Hristos în marile religii ale lumii. Prolegomene pentru o hristologie universal-maximalistă

Reprezentări și structuri iconice ale tainei lui Hristos în marile religii ale lumii. Prolegomene pentru o hristologie universal-maximalistă

9 August 2018

Realitatea Întrupării Cuvântului lui Dumnezeu a pecetluit definitiv și esențial lumea, istoria și existența omului. Indiferent de raportarea omului din orice timp și loc la acest adevăr fundamental al existenței, Fiul lui Dumnezeu întrupat se descoperă ca prezență mântuitoare universală în istorie. Oricare ar fi cadrul cultural, religios și confesional în care ființează omul, lumea se arată plină de simboluri și reprezentări ale Logosului lui Dumnezeu întrupat. Hristos este, așadar, un Eveniment și o Persoană divino-umană cu înrâurire istorică, metaistorică, teologic-catholică și cu impact fenomenologic, universal.