Pr. dr. Liviu PETCU, Îndumnezeirea omului după învățătura Sfântului Grigorie de Nyssa