Pericolul apostaziei în pareneza Epistolei către Evrei. Consideraţii exegetice, istorice şi sociale

Pericolul apostaziei în pareneza Epistolei către Evrei. Consideraţii exegetice, istorice şi sociale

19 Septembrie 2017

Chemarea la pocăinţa şi disponibilitatea lui Dumnezeu de a ierta păcatele creştinilor care se căiesc constituie elemente de bazăale unei spiritualităţi creştine. Din acest motiv, este surprinzator căunele texte, precum Evr 6,1-16 ; 10,26-31 si 12,16-17, par a contrazice aceastăconvingere elementară. Contribuţia de faţăargumenteazăpentru înţelegerea păcatului combătut în aceste texte drept ‘apostazie’, adicădecizia de a respinge de bunăvoie comunitatea şi salvarea oferită, în ciuda bunătaţii divine. Acest concept îşi are originea în raportul supusilor faţăde domnitorul din perioada elenistăşi a fost proiectat în iudaismul antic asupra raportului dintre credicioşi şi Dumnezeu. În plus, afirmaţiile radicale din Evr trebuie privite pe de o parte în legaturăcu caracterul parenetic al epistolei, pe de altăparte trebuie citite ca intertext al povestirii Exodului.