Părintele Scarlat Porcescu, de două decenii în lumea veșniciei

Părintele Scarlat Porcescu, de două decenii în lumea veșniciei

1 Septembrie 2012

Viaţa părintelui Scarlat Porcescu poate fi uşor asemănată cu un vapor aflat pe o mare învolburată, care, deşi s-a izbit adesea de valuri înalte, nu a încetat a înainta spre limanul cel lin. Profesionalismul pe care l-a arătat în formarea atâtor generaţii de viitori preoţi în spiritul ortodox autentic, devotamentul şi consecvenţa faţă de slujirea altarului, perseverenţa în păstrarea dreptei credinţe, tactul de care a dat dovadă în rezolvarea problemelor administrative dificile, râvna pentru cercetarea istoriei neamului românesc şi a Bisericii, precum şi caracterul său de o decenţă şi moralitate rar întâlnite sunt descrieri ale unei personalități marcante a intelectualităţii şi culturii moldovene.