Pandemii ale civilizației noastre. Covid-19, SARS, MERS, Gripe Aviare: date științifice, teorii ale conspirației și câteva înțelesuri spirituale. Schiță interdisciplinară

Pandemii ale civilizației noastre. Covid-19, SARS, MERS, Gripe Aviare: date științifice, teorii ale conspirației și câteva înțelesuri spirituale. Schiță interdisciplinară

28 Iulie 2020

Materialul prezintă o analiză interdisciplinară, la granița dintre științele medicale, ecologie, antropologie și teologia ortodoxă, a câtorva dintre cele mai importante pandemii ale ultimului secol, a cauzelor și implicațiilor acestora asupra civilizației. Sunt menționate succint, date despre gripele aviare sau porcine (A/H1N1, H2N2, H3N2, H5N1), despre cele declanșate de betacoronavirusul SARS-CoV-1 (SARS) și betacoronavirusul MERS-CoV (MERS), precum și despre pandemia Covid-19, declanșată de un alt betacoronavirus SARS-CoV-2. Sunt expuse o serie de explicații privind posibilele cauze ale acestor pandemii, care țin de (ne)respectarea normelor de biosecuritate – în unitățile de creștere intensivă a mamiferelor și păsărilor, de (insuficientele) reglementări privitoare la piața animalelor sălbatice, și, în general, de un raport neadecvat cu resursele lumii vii. Sunt discutate unele norme de biosecuritate din zootehnia intensivă și unele analize ce semnalează posibile riscuri de natură epidemiologică care ar putea surveni în cazul nerespectării acestor norme. În legătură cu piața animalelor sălbatice, sunt prezentate 3 exemple: liliecii (Rhinolophus ferrumequinum), civeta de palmier (Paradoxurus hermaphroditus) și pangolinul (Manis javanica), fiind menționate câteva din practicile abuzive legate de acestea mamifere, și regiunile de pe glob unde aceste practici sunt prezente. Perspectiva spirituală, oferită de teologia creștină, introduce reflecțiile patristice despre raționalitatea creației, în lumina Întrupării Logosului, și maniera spirituală de raportare la lumea vie care decurge din ea. De asemenea, sunt analizate succint câteva dintre anomaliile induse de teoriile conspirației, foarte prezente astăzi, care afectează deopotrivă percepția realității, receptarea considerațiilor de factură spirituală și lecția rezultatelor furnizate de științe. Câteva înțelesuri, pentru toate aceste situații luate în discuție, oferite de teologia creștină, sunt identificate la autori precum Panayotis Nellas, părintele Dumitru Stăniloae și Olivier Clement. Acestea încheie analiza de față, cu trecerea în revistă a numeroaselor pericole ce amenință civilizația actuală (inechitățile sociale tot mai adânci, poluarea și risipa, supra-exploatarea resurselor, utilizarea abuzivă a tehnologiilor etc.), subliniind necesitatea redescoperirii și cultivării interiorității omenești, pentru (re)câștigarea unei dimensiuni spirituale a vieții, singurele care – în viziunea spiritualității creștine – pot oferi premisele de reorganizare rațională a civilizației.