Ortodoxie şi islam în sec. al XVIII-lea. Locul şi rolul lui Dimitrie Cantemir în epocă

Dialogul dintre creştinism şi islam are o istorie îndelungată ce merge până la începuturile islamului, cunoscând diferite perioade în care s-au succedat momente de înţelegere şi de conflict. Privind această istorie presărată adesea de conflicte, se pot desprinde figuri reprezentative care şi-au adus contribuţia la încercarea de a găsi punţi de dialog între cele două religii. Între aceastea, un loc important îl ocupă Dimitrie Cantemir (1673-1723), domn al Moldovei (1710-1711), membru al Academiri din Berlin din 1714, care a trăit pentru o lungă perioadă de timp la Constantinopol, fosta capitală a Imperiului Bizantin, care din anul 1453 era sub ocupaţie turcească. Astfel, operele sale, ce tratează istoria Imperiului otoman şi doctrina islamică, îşi au baza în experienţa personală pe care Dimitrie Cantemir a trăit-o în capitala Imperiului otoman, precum şi în cunoaşterea profundă a principalelor surse islamice ce l-au ajutat pe viitorul domn moldovean să dea posterităţii opere reprezentative pentru cunoaşterea religiei musulmane şi a relaţiilor dintre creştinism şi islam în perioada dezvoltării şi decăderii Imperiului otoman.