The Origin, History and Theology of the Baptismal Formula “Baptize in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit” in the Early Church

The Origin, History and Theology of the Baptismal Formula “Baptize in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit” in the Early Church

1 Septembrie 2012

În acest articol analizăm expresia „botezați în numele Tatălui și al Fiului și al sf. Duh” (Matt. 28,19b). Mai întâi menționăm critica care are în vedere originea mateeană (între care enumerăm cele două moduri de citare ale lui Eusebiu de Cezareea), și apoi continuăm cu teologii care cred textul inspirat; în capitolul secund ne ocupăm cu prepozițiile l.și B.,după care cu sintagma eivj to. o;noma, căreia îi menționăm sensurile; urmează o mică descriere a presupusei dezvoltări a formulei baptismale: monadă, diadă, triadă. În capitolul final notăm sursele liturgice ale primelor trei secole care conțin textul Matt. 28,19b; terminăm cu teologia expresiei.