Necesitatea unei noi ediţii critice greceşti a canoanelor Bisericii Ortodoxe şi problematica criticii textuale

Necesitatea unei noi ediţii critice greceşti a canoanelor Bisericii Ortodoxe şi problematica criticii textuale

24 Martie 2018

În studiul de față, pornind de la stadiul cercetării criticii textuale a textelor grecești, în special a celor biblice, dorim să subliniem importanța publicării unei noi ediții critice complete a textului grecesc al canoanelor Bisericii Ortodoxe. Această necesitate este impusă de diferențele textuale regăsite în manuscrise, care pot duce la schimbarea sensului unui canon, dar și de lipsa unor ediții complete, cele existente sunt fie necritice, fie parțiale, fie lacunare, fie nu acoperă întreaga tradiție de manuscrise păstrate. Pentru a arăta necesitatea unei noi ediții, am analizat în studiul de față cele mai importante ediții existente ale canoanelor prin evidențierea aspectelor pozitive și negative în fiecare dintre acestea. Astfel, pornind de la identificarea problemelor tradiției manuscriselor textelor canoanelor, am analizat ulterior edițiile lui: Georgios A. Rhalles  (Γεώργιος Α. Ράλλης) și Mihail Potles (Μιχαήλ Ποτλής) în comparație cu edițiile ulterioare, ediția apuseană a cardinalului Jean Baptiste Pitra, ediția lui Périclès‑Pierre Joannou și ediția recentă a lui Heinz Ohme.