Mireasa luminii. Imne din Bisericile Siriene, închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu