Pr. lect. dr. Mihai VIZITIU

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași