Mărturii despre Sfântul Constantin Brâncoveanu

10 Noiembrie 2012

Articolul de faţă prezintă şi analizează  cele mai semnificative mărturii referitoare la martiriul familiei Brâncoveanu, oferite de surse contemporane evenimentelor, deopotrivă edite şi inedite. O atenţie deosebită am acordat-o perioadei de detenţie, torturilor la care a fost supus domnul muntean împreună cu familia sa, a învinuirilor aduse, precum şi a posibilităţilor de salvare, oferite, în repetate rânduri, în schimbul trecerii la islam. Momentul decapitării este cercetat prin prisma izvoarelor narative, diplomatice sau a menţiunilor în presa vremii. Totodată am pus laolaltă însemnările din cronicile româneşti referitoare la anumite semne prevestitoare nenorocirii familiei muntene dar şi a pedepsei divine trimisă unora dintre persoanele implicate în mazilirea lui Constantin Brâncoveanu. Am insistat şi pe descrierea în amănunt a metodelor de tortură folosite împotriva principelui muntean, precum şi a unor informaţii inedite referitoare la persoanele care s-au ocupat de îngroparea sa, aspecte furnizate de un raport al emisarului rus Şafirov, a cărei traducere de pe un microfilm rus o oferim acum cititorilor. Partea finală a studiului punctează cele mai importante aspecte din activitatea de susţinere a Ortodoxiei desfăşurată de domnul muntean, tocmai pentru a se vedea cu claritate că martiriul nu a fost un accident, ci a venit la capătul unei vieţi dedicate sprijinirii Ortodoxiei.