Pr. lect. dr. Marian VILD

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Iustinian”, București