Ioannis G. KOUREMBELES, Hristologia Sfântului Roman Melodul și importanța ei soteriologică