Introducere în hermeneutica lui Hans-Georg Gadamer. Semnificațiile conceptului de „tradiție”

Cercetarea de față ne introduce în hermeneutica filosofului german Hans Georg Gadamer. Accentul acestei cercetări este pus pe conceptul de tradiție și pe elementele care-i  conturează înțelesul.  Gadamer creează o sinteză umanistă îmbinând elemente din tradiția creștină și elemente din tradiția filosofică greacă, la care se adaugă o vie influență heideggeriană prin conceptul de Dasein și ideea de continuitate temporală.  Demersul lui Gadamer pornește de la momentul istoric al iluminismului care a constituit un ”divorț de continuitate de sens față de tradiție”. Ceea ce va argumenta gânditorul german este faptul că ființa umană e cufundată în istorie, în faptul-de-a-fi-în-lume motiv pentru care nu poate exista o ruptură în temporalitate. Axa temporalității este marcată de continuitate. Trecutul constituie un prim preînțeles al prezentului și creează linii de orizont viitorului. Gadamer vorbește despre o serie de concepte cum ar fi istoricitate, istorie a efectelor, fuziune a orizonturilor, presupoziții care ne indică faptul că istoria nu e constituită din evenimente disparate. În realitate avem de a face cu un efect de continuitate asemenea celui din evoluția unei limbi.