Pr. prof. dr. Gheorghe POPA

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași