Gheorghe MIHALACHE

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi