George MARINESCU

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, București