Fraţii împreună. Românii din Depresiunea Giurgeului şi relaţiile lor cu Moldova

Peste secole, Carpaţii, teoretic, au separat, dar practic au unit pe românii fraţi. Dacă s-ar studia orice zonă de la cele două capete ale pasurilor sau trecătorilor, s-ar constata acest mare adevăr. Acest adevăr, general enunţat, se regăsește, în particular, aşa cum vom vedea în acest studiu de caz. Studiul prezintă relaţiile frăţeşti, de-a lungul secolelor, între românii din Depresiunea Giurgeului şi din micile depresiuni învecinate (Borsec şi Bilbor), a românilor din Transilvania cu cei din Moldova, mai ales cu cei din zona Neamţului.