Factorii educaţiei ca premise pentru dezvoltarea valorilor religioase

Factorii educaţiei ca premise pentru dezvoltarea valorilor religioase

13 Aprilie 2017

De-a lungul timpului, educaţia s-a realizat în: Familie, Şcoală şi mai târziu, în Biserică. Există o strânsă legătură între aceşti factori educativi, conlucrarea lor determinând transmiterea valorilor credinţei şi formarea conduitei exemplare. O educaţie temeinică şi durabilă este cea începută în familie, continuată în şcoală şi consolidată prin diferite activităţi ce se derulează în Biserică. Dacă Familia exercită atât o acţiune educativă explicită cât şi implicite, concretizate în modelul oferit de părinţi, Școala devine un factor important al educaţiei sistematice şi continue fiind principalul cadru şi mediu educaţional, infuzat de noi cunoştinţe, metode, mijloace, valori. Cu totul deosebit, îndatorirea de a educa revine Bisericii, deoarece are misiunea de a vesti tuturor oamenilor calea mântuirii, și are obligaţia ca Mamă, de a da fiilor săi o educaţie prin care întreaga lor viaţă să fie pătrunsă de harul lui Hristos.