Din bibliografia Mitropolitului Anastasie Crimca: Manuscrisul „Apostol”, nr. 329

Din bibliografia Mitropolitului Anastasie Crimca: Manuscrisul „Apostol”, nr. 329

13 Aprilie 2017

Studiul descrie un manuscris slavon de redacție românească din veacul al XVII-lea, ce aparține ostenelilor mitropolitului Anastasie Crimca al Moldovei, mare iubitor de carte și cultură. Prezentarea manuscrisului, aflat astăzi la Moscova, în Biblioteca Muzeului de Istorie, ne înlesnește o mai bună cunoaștere a activității cărturărești a acestui ierarh, și a scriptoriului moldovenesc din acele vremuri. Alături de descrierea și analiza acestui manuscris este înfățișat și un studiu comparativ al tuturor manuscriselor Apostol ce aparțin daniei mitropolitului către ctitoria sa, Dragomirna.