Diac. dr. Cătălin VATAMANU, Educația la poporul ales, col. „Episteme”, Editura Doxologia, Iași, 2011