Despre «devenirea întru icoană» în primele șapte secole creștine