Cunoașterea și viața virtuoasă în Răspunsurile către Talasie

Cunoașterea și viața virtuoasă sunt punctele principale ale gândirii Sfântului Maxim Mărturisitorul în opera Răspunsurile către Talasie. Viața virtuoasă trebuie înțeleasă în relația virtute-cunoaștere care presupune depășire de sine prin exercițiul purificării minții de iubirea pătimașă de sine. Astfel, se face loc smereniei și se pune începutul conlucrării dintre Dumnezeu și om având ca fundament principal, credința ca fidelitate. Cunoașterea la Sfântul Maxim se bazează mai ales pe dialogul dintre γνῶσις și ἐπίγνωσις și înseamnă, în primul rând, cunoașterea teologală - cunoaștere trăită a lui Dumnezeu. Procesul cunoașterii lui Dumnezeu nu este atât epistemologic, cât mai ales gnoseologic în cel mai profund mod posibil. Cunoașterea lui Dumnezeu, presupune în „Răspunsurile către Talasie” un efort existențial și moral din partea omului pentru a recunoaște realitatea prezenței lui Dumnezeu în viața personală, în societate și în lume.