Constantin PĂTULEANU

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea București