Pr. dr. Constantin NACLAD

Coordonatorul programului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”.