Constantin-Ionuț MIHAI

Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul de Științe Socio-Umane, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași