Aspecte ale dialogului profetic despre Hristos în Evanghelia după Luca

Luca include mai multe citate din profeția lui Isaia, care sunt adaptate contextului cultural și istoric al timpului lui Iisus. Primele trei citate explicite ale Evangheliei urmează linia de gândire elenistică, exprimată în forma chiasmului. Citatele sunt axate pe Mesia și pe Ioan Botezătorul, urmând raționamentul folosit de Luca pentru a găsi, prin dialog indirect, relația dintre acești doi profeți ai Noului Testament.