Alexandru POPESCU

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași