Pr. prof. dr. Alexandru MORARU

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” Sibiu