Peer review

Procedura „peer review”, de evaluare a calității materialelor primite spre publicare în Revista „Teologie și Viață”

 

Participarea și conducerea activităților „peer review” de evaluare științifică a revistei vizează procedurile de evaluare științifică practicate la nivel internațional.

Conducerea activității de evaluare și asigurarea calității materialelor în faza preliminară are ca principal obiectiv selecția și includerea materialelor în domeniul și tematica numărului ce urmează a fi publicat, cu respectarea standardelor, instrucțiunilor pentru autori și a caracteristicilor revistei. Evaluarea în această fază se finalizează prin includerea efectivă a materialului într-o temă de interes pentru revistă.

În faza a doua, evaluarea este realizată independent de către doi recenzori, reputați membri ai comunității științifice naționale. Conducerea activității de evaluare și recenzare a materialelor are la baza criterii riguroase de analiză, transmiterea corectă a informațiilor și corectitudine în activitatea de consultare a materialului ca rezultat al respectării criteriilor de competitivitate și de performanță.

Criterii de evaluare

1.     Încadrarea tematică a articolelor în profilul revistei.

2.     Calitatea conținutului științific al materialului.

3.     Gradul de originalitate și de noutate al temei propuse și al manierei de abordare.

4.     Claritatea și concizia textului articolului.

5.     Relevanta și impactul asupra domeniilor și tematicii la care face referire articolul.

6.     Relevanța surselor bibliografice pentru tematica propusă.

După încheierea procesului de recenzare, autorii vor fi înștiințați daca articolele au fost sau nu acceptate spre publicare. În cazul respingerii articolului, colectivul de recenzori își va motiva opțiunea, propunând, eventual, realizarea anumitor modificări în vederea publicării ulterioare.

 

Comisia de Peer-Review este alcătuită din:

 

IPS Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Pr. prof. dr. Ion Vicovan, consilier învăţământ superior al Arhiepiscopiei Iaşilor și decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iaşi

Pr. dr. Constantin Sturzu, consilier cultural al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

Arhim. Hrisostom Rădășanu, consilier învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor

Pr. prof. dr. Petre Semen, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Al. I. Cuza”Iaşi           

Pr. prof. dr. Ioan C. Teşu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Al. I. Cuza”Iaşi

Pr. prof. dr. Viorel Sava, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie”, Universitatea Al. I. Cuza”, Iaşi

Prof. dr. Petronel Zahariuc, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”

Acad. Emilian Popescu, Vicepreședinte al Comisiei Patristice din cadrul Patriarhiei Române, membru al Academiei Române

Acad. Alexandru Surdu, Universitatea din Bucureşti, şeful Secţiei de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie a Academiei

Prof. dr. Mihail Diaconescu, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române

Prof. dr. Constantin Milică, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”

Române, directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”          

Pr. prof. Ioan Mihoc, directorul Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț

Pr. prof. Grigore Diaconu, directorul Seminarului Teologic din Botoșani