Nr. 1-4, ianuarie-aprilie 2016

Cuprins

COMUNICARE — ÎNȚELEGERE — MĂRTURISIRE

The challenge of the contemporary catechesis as it is approached by the patristic theology is...
Citește mai mult
23 Octombrie 2016
Părinții cuvioși nu doreau să se folosească doar pe ei înșiși în deșert, prin asceza și strădaniile...
Citește mai mult
23 Octombrie 2016
The paper discusses Nicholas of Cues’ De visione Dei (On the Vision of God), understood as a...
Citește mai mult
23 Octombrie 2016
Participarea activă la cultul divin deschide credinciosului posibilitatea de a bucura de harul...
Citește mai mult
23 Octombrie 2016
Avem sau nu avem liber arbitru? De fapt, ce este liberul arbitru? Putem oare să-l pierdem sau să nu...
Citește mai mult
23 Octombrie 2016
Importanța deosebită pe care o prezintă tema legată de Sfânta Scriptură în teologia Bisericii și...
Citește mai mult
23 Octombrie 2016

TRADUCERI

RECENZII

Data aparitiei
30 Aprilie 2016